Blog
21/08/2020
SEOer cần làm những công việc gì?

Chúng ta vẫn thường nghe SEO để tối ưu cho website. Nhưng bạn có biết seo là làm những công việc gì không? Vậy chúng ...

Blog
21/08/2020
Công việc thường ngày của các seoer là gì

Cũng như các vị trí khác, Seoer có những công việc đặc trưng riêng. Vậy các Seoer làm việc thế nào tham khảo bài viết ...